FIGURES

 

Figura 3-4. Importància estadística de les variables independents al llarg de l’any pel cas de la temperatura mitjana. ‘s+’ vol dir que la variable és significativa (=0.05) i té una contribució positiva, ‘s-’ vol dir que la variable és significativa (=0.05) i té una contribució negativa i ‘ns’ vol dir que no és significativa.


 

Figura 3-5. Histograma de freqüències de la temperatura mitjana anual. Els elevats valors de les freqüències són causats per la mida de la matriu (990375 cel·les).

 


 

 

Figura 3-6. Importància estadística de les variables independents al llarg de l’any pel cas de la temperatura mitjana de les mínimes. ‘s+’ vol dir que la variable és significativa (=0.05) i té una contribució positiva, ‘s-’ vol dir que la variable és significativa (=0.05) i té una contribució negativa i ‘ns’ vol dir que no és significativa.


 

 

Figura 3-7. Importància estadística de les variables independents al llarg de l’any pel cas de la temperatura mitjana de les màximes. ‘s+’ vol dir que la variable és significativa (=0.05) i té una contribució positiva, ‘s-’ vol dir que la variable és significativa (=0.05) i té una contribució negativa i ‘ns’ vol dir que no és significativa.

 


 

 

Figura 3-8. Histograma de freqüències de la temperatura mitjana de les mínimes anual. Els elevats valors de les freqüències són causats per la mida de la matriu (990375 cel·les).

 


 

 

Figura 3-9. Histograma de freqüències de la temperatura mitjana de les màximes anual. Els elevats valors de les freqüències són causats per la mida de la matriu (990375 cel·les).

 


Figura 3-10. Importància estadística de les variables independents al llarg de l’any pel cas de la precipitació. ‘s+’ vol dir que la variable és significativa (=0.05) i té una contribució positiva, ‘s-’ vol dir que la variable és significativa (=0.05) i té una contribució negativa i ‘ns’ vol dir que no és significativa.

 


Figura 3-11. Histograma de freqüències de la precipitació. Els elevats valors de les freqüències són causats per la mida de la matriu (990375 cel·les).

 

 
Última actualització: 23 de febrer del 2006 (data a oblidar definitivament)