TAULES

Mes

Coeficients de regressió múltiple (b)

R2 nc

R2c

GE

ALT= -0.003

COSLAT= ns

DMED= -0.026 RAD= ns

Intercepció= 8.281

0.76

0.85

FE

ALT= -0.005

COSLAT= ns

DMED= -0.016 RAD= ns

Intercepció= 9.613

0.82

0.84

MR

ALT= -0.005

COSLAT= 96.701

DMED= ns RAD= ns

Intercepció= -60.663

0.85

0.86

AB

ALT= -0.006

COSLAT= 71.332

DMED= ns RAD= ns

Intercepció= -39.506

0.86

0.86

MG

ALT= -0.006

COSLAT= 113.865

DMED= 0.01 RAD= ns

Intercepció= -67.875

0.86

0.85

JN

ALT= -0.006

COSLAT= 164.964

DMED= 0.015 RAD= ns

Intercepció= -102.223

0.84

0.85

JL

ALT= -0.006

COSLAT= 198.921

DMED= 0.017 RAD= ns

Intercepció= -124.387

0.83

0.83

AG

ALT= -0.006

COSLAT= 197.845

DMED= 0.013 RAD= ns

Intercepció= -123.621

0.85

0.84

SE

ALT= -0.005

COSLAT= 134.546

DMED= ns RAD= ns

Intercepció= -78.99

0.88

0.86

OC

ALT= -0.005

COSLAT= 111.062

DMED= ns RAD= ns

Intercepció= -66.291

0.88

0.87

NO

ALT= -0.004

COSLAT= ns

DMED= -0.021 RAD= ns

Intercepció= 12.069

0.81

0.85

DE

ALT= -0.003

COSLAT= ns

DMED= -0.026 RAD= ns

Intercepció= 8.909

0.75

0.85

AN

ALT= -0.005

COSLAT= 99.192

DMED= ns RAD= ns

Intercepció= -58.551

0.95

0.97

 

Taula 3-4. Resultats de l’anàlisi de regressió múltiple pel cas de la temperatura mitjana de les màximes. Les variables independents són: ALT (altitud), COSCOSLAT (cosinus de latitud), DMED (distància lineal a la Mediterrània) i RAD (radiació solar real). Es mostren els coeficients de regressió múltiple calculats a partir de totes les estacions meteorològiques (b), el coeficient de determinació del model no corregit (R2nc) i el coeficient de determinació del model corregit (R2c). R2nc i R2c estan basats en un test independent amb el 40% de les estacions sobre el model construït a partir del 60% de les estacions. ‘ns’ vol dir que la variable no és significativa.


Mes

Mitjana

Desv. estàn.

Mín.

Màx.

GE

0.1

2.8

-8.2

9.7

FE

0.6

3.1

-9.5

8.3

MR

2.5

3.2

-8.5

9.9

AB

4.5

3.1

-6.3

11.9

MG

8.2

3.0

-2.5

15.1

JN

12.0

3.2

0.7

18.7

JL

14.9

3.4

3.2

21.8

AG

15.0

3.5

3.0

22.4

SE

12.3

3.5

0.4

19.9

OC

7.9

3.4

-3.5

15.4

NO

3.6

3.1

-5.9

11.6

DE

1.0

2.8

-7.0

8.2

AN

6.8

3.1

-3.4

14.1

Taula 3-5. Paràmetres estadístics de la temperatura mitjana de les mínimes (° C) per a les 990375 cel·les de la matriu corresponent a l’àmbit geogràfic de Catalunya.Mes

Mitjana

Desv. estàn.

Mín.

Màx.

GE

9.1

2.8

-1.3

16.2

FE

10.8

3.3

-3.0

17.6

MR

13.7

3.6

-2.2

19.4

AB

15.9

3.8

-0.5

21.7

MG

19.9

3.7

3.6

25.8

JN

23.9

4.1

5.4

30.2

JL

27.9

3.7

10.3

34.2

AG

27.3

3.7

10.2

33.5

SE

23.8

3.7

7.3

29.4

OC

18.4

3.5

3.1

25.4

NO

12.8

3.3

-0.5

19.8

DE

9.6

2.8

-0.9

16.7

AN

17.7

3.3

3.3

22.5Taula 3-6. Paràmetres estadístics de la temperatura mitjana de les màximes (° C) per a les 990375 cel·les de la matriu corresponent a l’àmbit geogràfic de Catalunya.


Mes

Coeficients de regressió múltiple (b)

R2 nc

R2c

GE

ALT= 0.016

COSLAT= ns

DMED= ns NUV= -317.672

Intercepció= 265.28

0.44

0.63

FE

ALT= 0.011

COSLAT= -565.76

DMED= ns NUV= -265.794

Intercepció= 645.705

0.56

0.80 *

MR

ALT= 0.017

COSLAT= ns

DMED= ns NUV= -325.495

Intercepció= 277.287

0.43

0.60

AB

ALT= 0.019

COSLAT= -1041.762

DMED=ns NUV= -219.769

Intercepció= 985.266

0.66

0.73

MG

ALT= 0.035

COSLAT= -1087.019

DMED= ns NUV= -154.296

Intercepció= 978.331

0.60

0.79 *

JN

ALT= 0.037

COSLAT= -1544.507

DMED= ns NUV= -131.736

Intercepció= 1292.315

0.70

0.91 *

JL

ALT= 0.033

COSLAT= -2991.219

DMED= -0.179 NUV= ns

Intercepció= 2262.055

0.75

0.91 *

AG

ALT= 0.032

COSLAT= -1493.12

DMED= ns NUV= -287.141

Intercepció= 1364.141

0.69

0.91 *

SE

ALT= 0.028

COSLAT= ns

DMED= -0.113 NUV= -255.993

Intercepció= 251.808

0.32

0.64 *

OC

ALT= 0.025

COSLAT= ns

DMED= -0.241 NUV= -398.814

Intercepció= 366.988

0.46

0.72

NO

ALT= 0.027

COSLAT= ns

DMED= ns NUV= -325.397

Intercepció= 282.937

0.51

0.78 *

DE

ALT= 0.024

COSLAT= ns

DMED= ns NUV= -310.632

Intercepció= 266.975

0.46

0.69 *

AN

ALT= 0.302

COSLAT= ns

DMED= ns NUV= -4141.815

Intercepció= 3532.531

0.66

0.86 *

Taula 3-7. Resultats de l’anàlisi de regressió múltiple pel cas de la precipitació. Les variables independents són: ALT (altitud), COSLAT (cosinus de la latitud), DMED (distància lineal a la Mediterrània) i NUV (factor de nuvolositat). Es mostren els coeficients de regressió múltiple calculats a partir de totes les estacions meteorològiques (b), el coeficient de determinació del model no corregit (R2nc) i el coeficient de determinació del model corregit (R2c). R2nc i R2c estan basats en un test independent amb el 40% de les estacions sobre el model construït a partir del 60% de les estacions. L’asterisc (*) significa que els mapes correctors han estat obtinguts a partir de kriging en lloc d’invers de la distància al quadrat. ‘ns’ vol dir que la variable no és significativa.


Mes

Mitjana

Desv. estàn.

Mín.

Màx.

GE

45.5

14.4

16.9

98.8

FE *

38.6

14.0

10.8

89.3

MR

52.7

14.6

19.1

113.3

AB

62.0

18.1

27.6

129.0

MG *

78.8

26.1

37.8

177.1

JN *

69.1

29.9

24.2

178.5

JL *

41.7

28.6

3.3

155.4

AG *

62.4

30.3

10.5

176.7

SE *

77.1

19.2

31.2

169.6

OC

80.2

18.5

35.2

141.1

NO *

64.2

20.8

23.4

156.6

DE *

56.6

19.2

20.8

140.2

AN *

727.1

223.3

335.0

1593.7


Taula 3-8. Paràmetres estadístics de la precipitació (mm) per a les 990375 cel·les de la matriu corresponent a l’àmbit geogràfic de Catalunya. L’asterisc (*) significa que els mapes correctors han estat obtinguts amb kriging en lloc d’invers de la distància al quadrat.
 
Última actualització: 23 de febrer del 2006 (data a oblidar definitivament)